John DeLorean: Thăng Trầm Cùng Xe Hơi (Phần 1) – Myth & Mogul: John DeLorean (Season 1) ()


 

Trong thế giới ô tô, John DeLorean đã vươn lên từ kỹ sư, điều hành thành biểu tượng. Nhưng dưới lớp vỏ của huyền thoại tự tạo của mình là bóng tối và sự lừa dối.

Mở rộng
[X]
[X]