Hai đứa trẻ được lớn lên trong cùng một thành phố, nhưng họ sống cách nhau hàng năm trời, cách biệt về kinh tế, xã hội và văn hóa. Đó là cho đến ngày họ bắt đầu học cùng một lớp cấp ba.

Mở rộng
[X]
[X]