Jack Reacher (Phần 1) – Reacher (Season 1) ()


 

Cựu cảnh sát hình sự Jack Reacher bị vướng vào một âm mưu vu oan lớn, thực hiện bởi một nhóm cảnh sát, doanh nhân lẫn chính trị gia biến chất. Reacher và vợ sẽ phải làm gì để thoát khỏi âm mưu này?

Mở rộng
[X]
[X]