Hùng Long Phong Bá ()


 

Cùng đại náo khu Chợ Lớn để mưu sinh, bốn anh em Hùng – Long – Phong – Bá liệu có thể đoàn kết khi tất cả đều bị cuốn vào vòng xoáy tiền bạc và quyền lực của thế giới ngầm?

Mở rộng
[X]
[X]