Hộp đêm Istanbul (Phần 2) – The Club (Kulüp) (Season 2) ()


 

Tại Istanbul những năm 1950 quốc tế, một người mẹ có quá khứ rắc rối làm việc tại một hộp đêm để kết nối lại và giúp đỡ cô con gái nổi loạn mà bà không thể nuôi nấng.

Mở rộng
[X]
[X]