Hồn Ma Đêm Halloween – Spirit Halloween: The Movie ()


 

Khi một cửa hàng Halloween mở cửa trong một trung tâm mua sắm thoát y hoang vắng, ba người bạn, nghĩ rằng họ đã lừa hoặc điều trị quá lớn, quyết định dành cả đêm bị nhốt bên trong. Nhưng đêm vui vẻ đầy ma quái của họ nhanh chóng biến thành sự sống sót kỳ lạ.

Mở rộng
[X]
[X]