Hồi Tưởng – Flashback: The Education of Fredrick Fitzell ()


 

Sau một cuộc gặp gỡ tình cờ với một người đàn ông bị lãng quên từ thời trẻ, Fred đã hành trình về quá khứ theo nghĩa đen và ẩn dụ.

Mở rộng
[X]
[X]