Học Đường – School 2021 ()


 

School 2021 là câu chuyện về những học sinh theo học tại một trường trung học chuyên và tìm kiếm hoài bão của mình, thay vì đi học đại học. Nó sẽ đi sâu vào cách những học sinh này học về tình yêu, tình bạn, niềm đam mê thực sự và lớn lên trong một môi trường mãnh liệt.

Mở rộng
[X]
[X]