Hoàng Quyền (Phần 5) – The Crown (Season 5) ()


 

Theo dõi những cạnh tranh chính trị và sự lãng mạn dưới triều đại của Nữ hoàng Elizabeth II và những sự kiện định hình nửa sau của thế kỷ XX.

Mở rộng
[X]
[X]