Hoàng Hôn Đời Sát Thủ – Time ()


 

Thế hệ sát thủ cuối cùng chuyển đến HK vào những năm 50/60 và được coi là bộ ba “sát thủ cho thuê” để khắc phục tất cả các loại vấn đề cho khách hàng của họ. Nhiều thập kỷ trôi qua, giờ đây họ trở nên thừa thãi tại nơi làm việc và gia đình. Một nhiệm vụ tình cờ gọi đến họ hóa ra lại là một vụ tự sát được hỗ trợ. Bộ ba đột nhiên tìm thấy “cuộc sống” mới … với tư cách là “Các thiên thần hộ mệnh của các trưởng lão”. Ngay khi họ đang tìm thấy ý nghĩa cho vai trò mới này, một mệnh lệnh từ một thiếu niên lại đảo lộn công việc mới của họ … Đây cũng có thể là công việc cuối cùng của họ.

Mở rộng
[X]
[X]