Họa Mi – Nightbird ()


 

Trong một bữa tiệc do bạn bè sắp xếp, Rachel gặp bốn người đàn ông. Đêm đầy rượu và ma túy trở nên hỗn loạn khi những người đàn ông tấn công tình dục Rachel và bạn của cô. Rachel thề sẽ trả thù bằng bất cứ giá nào.

Mở rộng
[X]
[X]