Hố Địa Ngục – The Superdeep ()


 

Một nhóm nghiên cứu nhỏ đã đi xuống dưới bề mặt để tìm ra bí mật nào mà lỗ khoan sâu nhất thế giới đang ẩn giấu. Những gì họ đã tìm thấy hóa ra là mối đe dọa lớn nhất trong lịch sử. Và tương lai của nhân loại nằm trong tay họ.

Mở rộng
[X]
[X]