Hiệp Sĩ Xanh – The Green Knight ()


 

Một câu chuyện giả tưởng kể lại câu chuyện thời trung cổ của Ngài Gawain và Hiệp sĩ Xanh.

Mở rộng
[X]
[X]