Hiệp Định Oslo – Oslo ()


 

Kể lại cuộc sống có thật, trước đây là bí mật, các cuộc đàm phán kênh sau trong quá trình phát triển Hiệp định Hòa bình Oslo những năm 1990 quan trọng giữa Israel và Tổ chức Giải phóng Palestine.

Mở rộng
[X]
[X]