Hẻm Ác Mộng – Nightmare Alley ()


 

Một kẻ ăn cắp đầy tham vọng với tài thao túng mọi người với một vài từ ngữ được lựa chọn kỹ lưỡng đã móc nối với một nữ bác sĩ tâm thần, người còn nguy hiểm hơn anh ta.

Mở rộng
[X]
[X]