Hậu duệ của Clotilda – Descendant ()


 

Theo chân hậu duệ của những người sống sót từ Clotilda, con tàu cuối cùng chở những người châu Phi bị nô lệ đến Hoa Kỳ, khi họ kể lại câu chuyện của mình.

Mở rộng
[X]
[X]