Hành Động Vượt Ngục 3 – Breakout Brothers 3 ()


 

Cựu quản giáo Tang bị bỏ tù vì nhận hối lộ, trong khi Jun, người không vượt ngục trở lại nhà tù để tiếp tục thi hành án. Cả hai đều nhìn thấy trong kế hoạch đột phá.

Mở rộng
[X]
[X]