Halston (Phần 1) – Halston (Season 1) ()


 

Cái tên dựng nên đế chế còn phong cách định hình cho cả một thời đại. Nhà thiết kế thời trang người Mỹ Halston vụt thành sao trước khi cuộc đời ông bắt đầu mất kiểm soát.

Mở rộng
[X]
[X]