Gia đình nhà Claus 2 – The Claus Family 2 ()


 

Jules Claus đã đón Giáng sinh một lần nữa và chuẩn bị cho khoảng thời gian bận rộn nhất trong năm cùng với ông nội Noël. Mọi thứ dường như diễn ra theo đúng kế hoạch, cho đến khi Jules nhận được một bức thư rất đặc biệt với một câu hỏi hấp dẫn.

Mở rộng
[X]
[X]