Giả Diện Kỵ Sĩ. Mặt Trời Đen – Kamen Rider. Black Sun ()


 

Nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ khi đất nước tuyên bố sự chung sống của con người và quái vật, một kỷ nguyên hỗn loạn. Aoi Izumi, một nhà hoạt động nhân quyền trẻ tuổi kêu gọi xóa bỏ phân biệt đối xử, gặp một người đàn ông.

Mở rộng
[X]
[X]