Một người đàn ông trông coi ô tô đậu trên địa bàn của mình phải bảo vệ sinh kế khi bọn buôn người cố bắt ông và bạn bè ông bán ma tuý trên đường phố.
Diễn viên chính:Diego Alonso,Catalina Arrillaga,Néstor Prieto
Mở rộng
[X]
[X]