Emily Ở Paris (Phần 3) – Emily in Paris (Season 3) ()


 

Một phụ nữ trẻ người Mỹ đến từ Trung Tây được một công ty tiếp thị ở Paris thuê để cung cấp cho họ quan điểm của người Mỹ về mọi thứ.

Mở rộng
[X]
[X]