Emily Ở Paris (Phần 2) – Emily In Paris (Season 2) ()


 

Một phụ nữ trẻ người Mỹ đến từ miền Trung Tây được một công ty tiếp thị ở Paris thuê để cung cấp cho họ góc nhìn của người Mỹ về mọi thứ.

Mở rộng
[X]
[X]