Đường Một Chiều – One Way ()


 

Freddy, một tên tội phạm nhỏ, đang chạy trốn với một túi đầy tiền mặt và than cốc. Anh ấy đang ở trên đầu và bị thương nặng. Với một viên đạn trong ruột, anh ấy sắp hết thời gian.

Mở rộng
[X]
[X]