Dưới Màn Lửa (Phần 1) – Under Fire (Season 1) ()


 

Tại trạm East Bank, một đội lính cứu hỏa thân thiết phải xoay xở với công việc nguy hiểm, nhiều áp lực, những thử thách cá nhân và trở ngại trong sự nghiệp.

Mở rộng
[X]
[X]