Dược Vương Thiên Quan: Trùng Khởi – Medicine Kings Coffin ()


 

Hạ Trường Sinh từ nhỏ đã theo ông cố của mình đi du ngạo khắp nơi, hành nghề chữa bệnh cứu người, học được rất nhiều kỹ năng. Khi ông cố mất, anh ta đã cùng bạn thân thuở thơ ấu của mình là Hồ Nhất Phát cùng đến Thượng Hải mở một tiệm thuốc chữa bệnh cho người dân.

Cho đến ngày nọ, khi Trường Sinh và Nhất Phát đang trông coi tiệm, thì một người phụ nữ tên là A Man ăn mặc giống như người Miêu, đến trước cửa và yêu cầu hạ Trường Sinh trả nợ cho cha, để thực hiện lời hứa.

Hạ Trường Sinh đã tranh cãi với A Man, khi hai người đang tranh cãi thì một người đàn ông tên là Hà Nhân Kiên đã xuất hiện cùng một đội lính đánh thuê nước ngoài, sau đó bao vây tiệm thuốc.

Mở rộng
[X]
[X]