Đúng Như Trò Chơi 3 – True to the Game 3 ()


 

Bộ ba tiếp tục chọn đúng nơi True 2 đã rời bỏ chúng ta. Gena tỉnh dậy và phát hiện ra rằng vị cứu tinh bí ẩn của cô là Quadir. Trước khi hạnh phúc mãi mãi, Gena có 72 giờ để quay lại Philly để kiểm tra Bria và Gah Git và cho họ biết về kế hoạch của cô.

Mở rộng
[X]
[X]