Đứa Con Cuối Cùng – The Last Son ()


 

Một kẻ ngoài vòng pháp luật cố gắng kết thúc dòng họ xấu xa của mình.

Mở rộng
[X]
[X]