Dự Báo Tình Yêu Và Thời Tiết – Forecasting Love and Weather ()


 

Tại một dịch vụ thời tiết quốc gia, tình yêu cũng khó đoán như chuyện mưa nắng đối với một nhân viên dự báo thời tiết siêng năng và anh đồng nghiệp phóng khoáng.

Mở rộng
[X]
[X]