Đội Trưởng Nova – Captain Nova ()


 

Một phi công chiến đấu du hành ngược thời gian để cứu thế giới tương lai khỏi thảm họa môi trường, nhưng một tác dụng phụ khiến cô ấy trẻ lại và không ai coi trọng cô ấy.

Mở rộng
[X]
[X]