Đối Thoại Với Kẻ Sát Nhân: John Wayne Gacy (Phần 1) – Conversations with a Killer: The John Wayne Gacy Tapes (Season 1) ()


 

Hắn ăn tối với người có quyền thế. Hắn tấn công người dễ bị tổn thương. Phía sau diện mạo tươi cười là bóng tối kinh hoàng của một kẻ giết người hàng loạt tàn ác.

Mở rộng
[X]
[X]