Đôi Cánh Tham Vọng (Phần 1) – As the Crow Flies (Season 1) ()


 

Một người hâm mộ trẻ tìm cách vào phòng tin của một biên tập viên dày dạn nhưng nhanh chóng phải đối mặt với mặt tối của tham vọng, sự đố kị và khát khao được lên hình.

Mở rộng
[X]
[X]