Đôi Bạn Đại Chiến Người Ngoài Hành Tinh – Blasted ()


 

Khi cuộc tấn công của người ngoài hành tinh làm gián đoạn bữa tiệc độc thân nọ, đôi bạn thời thơ ấu tái hợp với tư cách là bộ đôi bắn laze bá đạo năm nào để chống trả.

Mở rộng
[X]
[X]