Đo Ni Đóng Giày – A Perfect Fit ()


 

Tia lửa vụt bay khi một blogger thời trang ở Bali gặp một người thợ đóng giày tài năng, khiến cô ấy đặt câu hỏi về cam kết của mình với vị hôn phu.

Mở rộng
[X]
[X]