Đỉnh Broad – Broad Peak ()


 

Sau khi leo lên ngọn núi Broad Peak, Maciej Berbeka biết rằng hành trình lên đỉnh núi của mình chưa hoàn thành. 25 năm sau, anh ấy bắt đầu hoàn thành những gì anh ấy đã bắt đầu.

Mở rộng
[X]
[X]