Một người đàn ông với một quá khứ bí ẩn chạy trốn khỏi đất nước để thoát khỏi địa ngục của riêng mình – chỉ để đến một nơi nào đó tồi tệ hơn nhiều.

Mở rộng
[X]
[X]