Đến Khi Ta Gặp Lại – Till We Meet Again ()


 

Ah-Lun, người có lựa chọn ở thế giới ngầm, quyết định trở thành thần tình yêu trong thần thoại Trung Quốc. Khi anh ấy tiếp tục với các nhiệm vụ của mình trên Trái đất, thách thức lớn nhất của anh ấy là buộc một sợi dây đỏ với người phụ nữ anh ấy yêu nhất.

Mở rộng
[X]
[X]