Đêm Dài Nhất (Phần 1) – The Longest Night (Season 1) ()


 

Các lực lượng vũ trang bao vây một nhà tù tâm thần để tóm tên sát nhân hàng loạt bị giam giữ. Tuy nhiên, họ lại chẳng ngờ đến trận chiến nổ ra sau đó.

Mở rộng
[X]
[X]