Đất Đem Chôn (Phần 1) – Soil (Season 1) ()


 

Để cải tổ việc làm ăn của gia đình, vị doanh nhân trẻ vạch ra kế hoạch táo bạo mà rủi ro là nhập đất từ Ma-rốc để chôn cất người đã khuất trong cộng đồng của mình.

Mở rộng
[X]
[X]