Đại Dịch Thây Ma – The Plague ()


 

Mười năm đã trôi qua kể từ khi trẻ em trên thế giới hôn mê. Đêm nay họ thức dậy và tất cả địa ngục đều tan vỡ. Một trận chiến ác độc giữa các thế hệ đang được tiến hành, và thời gian không đứng về phía người lớn.

Mở rộng
[X]
[X]