Khi một vũ khí tối mật rơi vào tay lính đánh thuê, một nhân viên CIA quân bài hoang dã tham gia lực lượng với ba đặc vụ quốc tế trong một nhiệm vụ chết người để lấy nó, đồng thời đi trước một bước trước một người phụ nữ bí ẩn đang theo dõi mọi hành tung của họ.

Mở rộng
[X]
[X]