Đặc Biệt (Phần 2) – Special (Season 2) ()


 

Một chàng trai trẻ đồng tính mắc chứng bại não tìm cách thoát khỏi sự tồn tại bó hẹp bấy lâu. Anh hi vọng rằng cuối cùng, anh cũng có thể theo đuổi cuộc sống mong muốn.

Mở rộng
[X]
[X]