Cuộc Vây Hãm Ngân Hàng Silverton – Silverton Siege ()


 

Sau nhiệm vụ phá hoại thất bại, bộ ba chiến binh tự do chống phân biệt chủng tộc rơi vào tình huống bắt con tin căng thẳng ở ngân hàng. Dựa trên câu chuyện có thật.

Mở rộng
[X]
[X]