Cuộc tấn công của khuôn mẫu Hollywood! – Attack Of The Hollywood Clichés! ()


 

Một chương trình đặc biệt giới thiệu một số bộ phim nổi tiếng nhất cùng với Biên kịch, Viện sĩ và Nhà phê bình khi họ hướng dẫn qua những khuôn sáo hài hước, kỳ lạ và gây tranh cãi xuất hiện trên màn ảnh.

Mở rộng
[X]
[X]