Cuộc Sống Lung Linh (Phần 1) – Glitter (Season 1) ()


 

Năm 1976 ở Sopot, Ba Lan, ba phụ nữ quyết tâm xoay xở với những thay đổi về chính trị và xã hội khi họ dốc sức tìm thấy sự độc lập, tự do tài chính và tình yêu.

Mở rộng
[X]
[X]