Cuộc Gặp Gỡ – Encounter ()


 

Hai anh em bắt đầu một cuộc hành trình với cha của họ, người đang cố gắng bảo vệ họ khỏi mối đe dọa từ người ngoài hành tinh.

Mở rộng
[X]
[X]