Cuộc Đua Khốc Liệt – Kingmaker: The Fox of the Election ()


 

Seo Chang Dae, một chiến lược gia chính trị đầy tham vọng, bị ấn tượng bởi cương lĩnh chính trị của Kim Woon Beom và quyết định tham gia chiến dịch tranh cử tổng thống của ông. Để xây dựng một mặt trận mạnh mẽ chống lại đảng độc tài cầm quyền, Seo đã thiết lập một chiến dịch tuyên truyền rất tích cực, giúp Kim trở thành ứng cử viên đối lập hàng đầu. Tuy nhiên, mâu thuẫn nội bộ trong chiến dịch đã nảy sinh khi Seo thúc giục Kim áp dụng một số chiến thuật mờ ám, cho rằng chúng là phương tiện cần thiết trong chính trị. Tuy nhiên, Kim không tin những điều này là chính trị thực sự. Trong khi đó, đảng cầm quyền bí mật liên lạc với Seo để giúp phe của họ trong cuộc bầu cử đang gay gắt.

Mở rộng
[X]
[X]