Cuộc Chiến Vì Mọi Bé Gái – I Am All Girls ()


 

Vị thanh tra kiên trì tìm được điểm chung với một kẻ sát nhân – hắn nhắm một cách có hệ thống vào những kẻ ác điều hành một đường dây buôn bán trẻ em quyền lực.
Mở rộng
[X]
[X]