Cuộc Chiến Trước Giáng Sinh – ‘Twas the Fight Before Christmas ()


 

Theo chân một người đàn ông yêu thích Giáng sinh, người bị ám ảnh bởi việc mang đến sự cổ vũ Giáng sinh cho tất cả mọi người và gây ra một cuộc chiến khi hiệp hội chủ nhà thông báo với anh ta rằng sự kiện mà anh ta lên kế hoạch vi phạm các quy tắc của khu phố.

Mở rộng
[X]
[X]