Cuộc Chiến Không Gian (Phần 3) – For All Mankind (Season 3) ()


 

Trong một phiên bản thay thế năm 1969, Liên Xô đánh bại Hoa Kỳ để lên Mặt trăng, và cuộc chạy đua không gian tiếp tục kéo dài hàng thập kỷ với những thách thức và mục tiêu vẫn còn rất lớn.

Mở rộng
[X]
[X]